راهنمای کامل حروف صدادار انگلیسی با مثال

راهنمای کامل حروف صدادار انگلیسی با مثال

در سال های دور و دراز زبانی مشتق شده از ژرمن غربی در انگلیس ایجاد شد و پس از تحولات فراوانی به شکل زبان انگلیسی امروزی درآمد. آشنایی پایه ای با الفبا، ستون های اصلی توانایی در خواندن و نوشتن هر زبان است که انگلیسی نیز خارج از این چارچوب نیست. این آموزش یک راهنمای کامل حروف صدادار انگلیسی با مثال است و مطالعه دقیق آن در نحوه تلفظ، سخنوری و حتی درک گرامرهای عجیب و غریب انگلیسی کارساز خواهد بود.
نحوه تلفظ حروف صدادار بلند و حروف صدادار کوتاه

دسته بندی حروف الفبا در زبان انگلیسی

تمام مکالمات و نوشتار در زبان انگلیسی از 26 حرف الفبا آن نشات می گیرد که به دو شکل Capital (حروف بزرگ) و Small (حروف کوچک) نوشته می شود.
  • حروف بی صدا (صامت)
21 حرف بی صدا در زبان انگلیسی به ساده ترین حالت و برخورد با زبان، دهان و لب تلفظ می شوند.
B ,C ,D ,F ,G ,H ,J ,K ,L ,M ,N ,P ,Q ,R ,S ,T ,V ,X ,Z ,W ,Y

  • حروف صدادار (مصوت)
در زبان بین المللی انگلیسی 5 حرف وجود دارد که به عنوان حروف صدادار شناخته شده و بدون برخورد لب و دهان ذکر می شود.
A ,E ,I ,O ,U
نکته مهم! علی رغم تفاوت های موجود در دو نسخه انگلیسی برتانیایی و آمریکایی، حروف الفبا در هر دو لهجه یکسان می باشد.

بررسی کامل حروف صدادار انگلیسی با مثال

پس از آشنایی کلی با دسته بندی کلی باید بدانید که خود حروف صدادار در زبان انگلیسی به 2 قسمت تقسیم می شوند:
  • حروف صدادار کوتاه
به طور معمول تمام حروفی که در آن ها حروف صدادار را کشیده گفته نمی شود جزئی از این دسته می باشند که تنها راه آشنایی با این موارد فقط تمرین شنیداری زیاد است. برای مثال حروفی مانند Bag، Bed، Bit، Busy و ... .

حرف صدادار تلفظ به فارسی
A اِی
E ایی
I آی
O اُ
U یو

  • حروف صدادار بلند
همان طور که از نام این دسته نیز پیداست، حروف صدادار در برخی از کلمات با تاکید بیشتری ابزار می شوند و این موضوع از مهم ترین موارد نحوه صحبت کردن صحیح در انگلیسی است. به عنوان مثال می توانید این نوع تاکید را در کلماتی مانند Keep، Bath، Sea، Door، Hurt و یا Grew مشاهده نمایید.

حرف صدادار تلفظ به فارسی
/a:/ آ کشیده
/e:/ ایی کشیده
/i:/ آی کشیده
/o:/ اُ کشیده
/U:/ یو کشیده

نکته مهم! نحوه تلفظ کلمات و عبارات در زبان انگلیسی برای انتقال معنا و مفهوم بسیار مهم است و نباید تلفظ درست حروف صدادار بلند و کوتاه را به جای همدیگر استفاده کرد.

نکات مهم در نحوه تلفظ حروف در انگلیسی

  1. گاهی حروف صدادار در زبان انگلیسی خوانده نمی شوند.
  2. در مواردی دو حرف در انگلیسی یک صدای واحد دارند. (Sh، Ph، Th، Kh، Zh، Gh)
  3. نحوه تلفظ حرف G (جی) با J (جِی) کاملاً متفاوت است.
  4. شکل درست خواندن حرف K به صورت (کِی) می باشد نه (کا).
  5. حرف Z در لهجه بریتانیایی (زد) و در آمریکایی (زی) است.
  6. نحوه صحیح نوشتن I (آی) در اول و ابتدای جمله با حرف بزرگ می باشد.

سخن آخر

فراگیری الفبا و نحوه تلفظ صحیحی آن ها در یک زبان موجب می گردد تا به درستی حرف بزنید و از انجام اشتباهات شنیداری و نوشتاری دور باشید. به همین دلیل علی رغم ساده بودن آموزش حروف صدادار انگلیسی در این راهنما، نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت. همچنین جالب است بدانید که اگر جمله ای بسازید تا تمام حروف الفبا انگلیسی در آن بکار برده شود، به آن جمله اصلاحاً Pangram گفته می شود!
چقدر این پست مفید بود؟ روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
پست های پیشنهادی