دوره های پیشنهادی ما برای شما ;)

گفتیم شاید این دوره ها هم مورد نیاز شما دوست عزیزمون باشه :)

آموزش مدل سازی مالی در اکسل: ارزش گذاری مالی با Excel

مدرس دوره: آکادمی آترو

آموزش مدل سازی مالی در اکسل: ارزش گذاری مالی با Excel

تعداد هنرجویان
(0)
امتیاز دوره
100 % (1)
در حال آماده سازی